Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Munk Tech

Sidst opdateret den 10-07-2018

Munk tech IVS
Bækdalen 1
8543 Hornslet
CVR: 39401088

Generelt

Handelsbetingelser definerer forholdet imellem kunden og Munk Tech.
Handelsbetingelserne er et tillæg til den enkelte ordre imellem kunden og Munk Tech.

I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved onlinebestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. Munk Tech’s ydelser som f.eks: Udvikling af specielle løsninger og lignende er imidlertid unikke og bliver individuelt tilpasset og fremstillet efter kundens ordre. Af hensyn til hurtig leverance af bestilling samt sikkerhed for fremtidig drift, vil Munk Tech normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have modtaget accept på denne, herunder flytning af data fra andre systemer.

Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at Munk Tech har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det i ordren definerede.
I erhvervsforhold er der ikke fortrydelsesret.
Munk Tech påbegynder umiddelbart produktion ved modtagelse af kundens bestilling og dette faktureres med 1.250,- kr. pr. time eksklusiv moms.

Cyberbooking findes i 2 versioner og det er kun version 2 der er aktiv og der bliver videreudviklet på. Version 1 vil ikke blive vedligholdt, da den måde systemet er programmeret på er for gammel og ikke kan leve op til GDPR. Skal man have slettet noget i version 1 er det meget omstændelig så det vil blive faktureret med vores almindelige timetakst.

Ansvar, GDPR

Kundens brug af et af Munk Tech’s services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår Munk Tech for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftale og privacy statement. Det er kundens ansvar at informere Munk Tech om kundens eventuelt behandling af personfølsomme data hvorefter Munk Tech vil fremsende tillæg til databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

Med undtagelse af databehandleraftalen påtager Munk Tech sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Munk tech er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. Munk Tech er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
Munk Tech har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. udover de i databehandleraftalen beskrevne forhold er Munk Tech er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Munk Tech måtte have handlet groft uagtsomt.
Har et system været inaktiv i 90 dage vil alle data automatisk blive slettet.

Betaling

Munk tech modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard og faktura.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Munk tech IVS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Adresse-informationer

Kunden er forpligtet til altid at holde Munk Tech informeret om sin nuværende adresse og e-mail. Dette skal ske til jm@munktech.dk

Brug af kundeoplysninger

Et kundeforhold hos Munk Tech inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i Munk Tech’s e-post mailingliste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Munk Tech opmærksom herpå.

Aftalers varighed

Aftaler løber i en periode på 1 år fra oprettelsesdatoen med mindre andet er aftalt. Herefter forlænges med en ny periode af samme varighed som den foregående denne kan opsiges med 1 måneds varsel.

Har man oprettet sig på version 2 men er man allerede kunde på version 1 vil man automatisk opsige aftalen på version 1 og starte et nyt abonnement forløb på samme vilkår som det man havde på version 1.

Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt til jm@munktech.dk. Opsigelse fritager ikke for evt. betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke. Ved opsigelse fremsender Munk Tech en slutfaktura med mindre at andet er aftalt. Opsigelsen er først gyldig når Munk Tech har bekræftet opsigelsen.

Ved opsigelse før aftalens udløb skal der stadig betales frem til aftalens udløb.

Bliver systemet ikke brugt i er periode på mere end 60 dage, vil det automatisk blive sat inaktiv.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Munk tech, har vi brug for følgende oplysninger:
. CVR
. Navn
. Firmanavn
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Munk tech og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Munk tech har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Munk tech er: Jan Aagaard Munk

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Munk tech har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til jm@munktech.dk.

Cookies
På Munk Tech’s hjemmesider anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en Paylike betalingsløsning:
https://paylike.dk/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: jm@munktech.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.